• darkblurbg
    ASC Sports & Water

Bij nieuwbouwplannen nabij waterkeringen dient, in het kader van de Watertoets, over het algemeen kwelneutraal te worden gebouwd. ASC Sports & Water kan een bijdrage leveren bij het onderzoeken van de planlocatie en het analyseren van de bodemkundige en geohydrologische gesteldheid van de planlocatie en de interacties met de omgeving. Op basis hiervan kunnen, in afstemming met het waterschap of hoogheemraadschap, passende oplossingen worden gezocht om de gewenste bestemmingswijziging binnen een optimale prijs/kwaliteitsverhouding te realiseren.