• darkblurbg
    ASC Sports & Water

In geval van ondergronds bouwen en de aanleg van kabels en leidingen zal in veel situaties tijdelijk de grondwaterstand moeten worden verlaagd om de uitvoering van werkzaamheden in den droge te kunnen verrichten. ASC Sports & Water kan in dit traject advies geven.

Hierbij kan de onderstaande dienstverlening gewenst zijn:

  • Boordeling ontwerp bouwput en bemaling en afleiden bemalingscapaciteit
  • Effectenrapportage
  • Benodigde vergunningprocedures en bijkomende kosten en proceduretijd
  • Bouwputadvies