• darkblurbg
  Planvoorbereiding
  Aanleg, renovatie en ombouw
 • darkblurbg
  Planvoorbereiding
  Aanleg, renovatie en ombouw

Een planvoorbereiding voor de aanleg, renovatie of ombouw van civieltechnische en cultuurtechnische sportaccommodaties bestaat veelal uit de onderstaande aspecten:

 • Inventarisatie bestaande situatie
 • Inventarisatie wensen en eisen van o.a. de veldconstructie en inrichtingselementen
 • Vaststellen keuzen ten aanzien van peil, opbouw constructie, ontwatering, maatvoering etc..
 • Opstellen begroting realisatiekosten
 • Opstellen technische werkomschrijving en/of bestek met ontwerptekening(en)
 • Aanbesteding en gunning
 • Begeleiden bij de uitvoering

Mede door vroegtijdig rekening te houden met de bestaande grondslag, mogelijk hergebruik van bestaande constructielagen, de aanwezigheid van samendrukbare lagen en problemen in de waterhuishouding, worden verrassingen in de uitvoering al zoveel mogelijk uitgesloten.

(klik hier voor voorbeeld projecten).