• darkblurbg
  Periodieke inspecties
  Een goed functionerende sportconstructie
 • darkblurbg
  Periodieke inspecties
  Een goed functionerende sportconstructie

Door een inventarisatie en periodieke inspecties van uw velden wordt inzicht verkregen in de huidige kwaliteit en actuele bespelingseigenschappen. Daarbij kan het onderhoudsprotocol optimaal aan het reguliere gebruik van een veld worden getoetst.

De periodieke bezoeken (1 tot 3 jaarlijks) worden uitgevoerd voor zowel natuurgras, kunstgras en hardcourt velden waarbij o.a. de volgende aspecten worden beoordeeld:

 •  Meten slijtage, vezellengte en infill
 • Onderhouds- en bemestingsadvies
 • Functioneren waterhuishouding
 • Onderhoudsadvies
 • Resterende levensduur toplaag en inrichtingselementen

Bij het beoordelen van de resterende levensduur wordt rekening gehouden met de bestaande grondslag, de aanwezigheid van samendrukbare lagen en problemen in de waterhuishouding.

Nulmeting

Op basis van een kwaliteitsbeoordeling kan de resterende levensduur van een veldconstructie worden afgeleid en kunnen maatregelen worden afgeleid ter verbetering van de sportconstructie en/of de inrichtingselementen. Ook kan hiermee een toetsing aan de normen van NOC*NSF en de regelgeving van een sportbond worden uitgevoerd.

Door opname van alle waarnemingen in onze digitale veldmodule is een uiterst efficiënte interpretatie en presentatie van alle gegevens mogelijk. Dit resulteert in een overzichtelijke en goed leesbare rapportage waarin heldere adviezen worden opgesteld.