• darkblurbg
    Teveel of te weinig velden?

Een behoeftebepaling is in veel gevallen de eerste stap bij een ingreep op een sportpark, bij ontwerp en aanleg van een nieuw sportpark, of het opstellen van een versoberings- of privatiseringsplan. Door een behoeftebepaling uit te voeren kunnen benodigde sportconstructies, inrichtingselementen, club/kleedaccommodaties en parkeervoorzieningen worden bepaald. Aspecten die aanleiding kunnen geven tot ingrijpen zijn bijvoorbeeld:

  • Veranderingen in sport deelname
  • Een toenemend multifunctioneel gebruik
  • De introductie van nieuwe sportvloeren in een tak van sport
  • Veranderingen in de regelgeving van sportbonden