• darkblurbg
    ASC Sports & Water

Sport en bewegen zijn onmisbaar om fit en gezond te blijven. Wij dragen hier graag aan bij door het ondersteunen van gemeenten en andere partijen bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van buitensportaccommodaties.
Vanzelfsprekend liggen de normen van NOC*NSF en de regelgeving van de sportbonden aan de basis van onze ondersteuning.

Kwaliteitsbeoordeling                           Planvoorbereiding                                MIP & MOP

             

Behoeftebepaling                                  Logboek                                                 Speelplezier