• darkblurbg
  • darkblurbg

Hydrologische analyse vernatting Kromslootpark te Almere

ASC Sport & Water heeft in samenwerking RIET, Staatsbosbeheer en waterschap Zuiderzeeland de omgevingseffecten geanalyseerd van een door Staatsbosbeheer gewenste vernatting van het Kromslootpark te Almere

Het Kromslootpark in Almere wordt in de huidige situatie gebruikt als recreatief park en is eigendom van de gemeente Almere. Vanaf 2019 wordt het park, gelegen tussen de A6 en het Gooimeer, overgedragen aan Staatsbosbeheer. Omdat zij meer natte natuur wil creëren is aan ASC Sports & Water gevraagd welke effecten de gewenste vernatting heeft op de omliggende Gooimeerdijk, de rijksweg A6 en de naastgelegen woonwijk Almere Haven.

Met behulp van het regionale grondwatermodel AZURE zijn twee mogelijke peilvarianten doorgerekend. AZURE bestaat uit een combinatie van de simulatieprogramma’s MODFLOW en MetaSWAP waardoor numerieke berekeningen kunnen worden gemaakt van de verzadigde en onverzadigde zone. Uit de geohydrologische analyse is gebleken dat het vernatten van het Kromslootpark mogelijk is zonder ongewenste effecten op de omgeving. De analyse is bijgevoegd als bijlage in de vergunningsaanvraag bij het waterschap in het kader van de Waterwet.