• darkblurbg
  • darkblurbg

Cultuurtechnisch en geohydrologisch advies

Opstellen cultuurtechnisch en geohydrologisch advies te Bergen op Zoom.

In samenwerking met LievenseCSO heeft ASC Sports & Water voor Air Liquide Industrie BV een bemalingsadvies uitgebracht voor de aanleg van een stikstof en zuurstofleiding tussen twee fabrieksterreinen van Sabic in Bergen op Zoom.

Het leidingtracé is geprojecteerd door natte natuurgebieden. is hierop ingezoomd en zijn vooraf knelpunten en kansen beschreven. Door een efficiënte analyse en rapportage is de meldings- en vergunningsprocedure goed verlopen.