• darkblurbg
  • darkblurbg

Amsterdam Danzigerkade

Geohydrologische analyse ten behoeve van de aanleg van een 2-laags parkeerkelder aan de Danzigerkade 14/15 te Amsterdam.

In opdracht van architectenbureau Heren2 te Amsterdam heeft ASC Sports & Water in de voorbereidingsfase een geohydrologische analyse uitgevoerd voor de aanleg van een 2-laags parkeerkelder a/d Danzigerkade 14/15. In overleg met de opdrachtgever en de aannemer van het project Homines Bouw is een monitoring van grondwaterstanden uitgevoerd om opbarstrisico’s van de bouwputbodem te kunnen beheersen.

ASC is daarbij toegetreden tot het bouwteam om de ontwatering en ontgraving bij de optredende kwel en neerslagrijke omstandigheden zo optimaal mogelijk te doen verlopen en omgevingsrisico’s in voldoende mate te beheersen.