• darkblurbg
  • darkblurbg

Speelplezier in Wageningen

Het afgelopen seizoen zijn wij in samenwerking met de gemeente Wageningen en een viertal sportverenigingen bezig geweest met de optimalisatie van het onderhoud en beheer van de buitensportaccommodaties in de gemeente Wageningen.

Vanaf het startoverleg met alle partijen heeft zich een leuk en leerzaam proces ontwikkeld. Door uitvoering van quickscans op en rondom de velden zijn de huidige kwaliteit en mate van afschrijving inzichtelijk gemaakt. Het type en gebruik van de onderhoudsmachines hebben eveneens onderdeel uitgemaakt van het project. Dit had met name betrekking op het verkregen beeld van de vezels en het infillmateriaal. 

Opvallende bevindingen uit het onderzoek waren:

  • Enthousiasme en betrokkenheid vrijwilligers verenigingen
  • Verschillen in gedrag infillmaterialen
  • Verschillen in effectiviteit borstels en kriebeleggen
  • Bij het onderhoud werd onvoldoende onderscheid gemaakt tussen intensief en extensief bespeelde zones
  • Optimalisatie van het onderhoud in de uitloopstroken om gladheid tegen te gaan en te voorkomen;
  • Hoe herken je een verhoogd risico op blessures..?

Het gebruik van onderhoudsmachines en overige verbeterpunten vanuit de quickscan zijn besproken met de onderhoudsploegen. Dit met doel om samen te werken aan een veld met optimale gebruikseigenschappen en een optimale afschrijvingsduur.

Dit seizoen zal ASC wederom op de sportvelden te vinden zijn. Daarnaast is er een start gemaakt met het registreren van de onderhoudswerkzaamheden in het digitale logboek van ASC. Daarmee worden de werkzaamheden en het materiaalgebruik inzichtelijk gemaakt waarmee zonodig verdere optimalisaties kunnen worden doorgevoerd.