• darkblurbg
  • darkblurbg

Ombouw hockeyveld HC Twente

ASC heeft de planvoorbereiding, aanbesteding en begeleiding van de ombouw van het hockeyveld van HC Twente te Hengelo verzorgd.

In een startoverleg zijn de wensen en randvoorwaarden van de gemeente en vereniging geïnventariseerd. De gewenste constructieopbouw, type mat en inrichtingselementen zijn daarbij aan de orde geweest.

Middels een Programma van Eisen (PvE) zijn de wensen en randvoorwaarden tezamen met de normen van NOC*NSF en de KNHB vertaald naar een passend inrichtings- en uitvoeringsplan. Tijdens de uitvoering is er toezicht gehouden waarbij onder meer de planning, meer- en minderwerk en bouwvergaderingen zijn verzorgd. Een plezierige en goede samenwerking met alle betrokken partijen heeft geleid tot een mooi eindresultaat en een tevreden vereniging. HC Twente, hierbij veel speelplezier toegewenst !