• darkblurbg
  • darkblurbg

Meerjaren onderhouds- en investeringsplan Amstelveen

Opstellen van een meerjaren onderhouds- en investeringsplan voor 29 buitensportaccommodaties in de gemeente Amstelveen.

De huidige kwaliteit van de buitensportaccommodaties is inzichtelijk gebracht. Hiermee is het meerjaren onderhouds- en investeringsplan opgesteld.

Het uiteindelijk doel van de rapportage was om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de buitensportaccommodaties inclusief alle aanwezige inrichtingselementen, de maatregelen op korte en lange termijn om de velden op niveau te houden en de jaarlijkse bijkomende kosten voor een periode van 10 jaar.