• darkblurbg
  • darkblurbg

Kunstgras voor voetbalvereniging BAS uit Biddinghuizen

Het derde veld van voetbalvereniging BAS op sportpark De Schelp is in de zomer van 2018 omgebouwd tot kunstgrasveld.

Niet vanwege capaciteitsgebrek maar om het hele jaar rond speelzekerder te zijn, heeft de voetbalvereniging besloten om kunstgras aan te leggen op veld 3. Om deze operatie betaalbaar te maken stoot de vereniging anderhalf natuurgras veld af en gaat de vereniging zelf een deel van het onderhoud uitvoeren.

De wens om kunstgras te realiseren speelde al jaren. In de nazomer van 2018 is daadwerkelijk gestart met de realisatie ervan. In overleg met de gemeente Dronten en de vereniging is door ASC Sports & Water een vertaling gemaakt van de wensen en mogelijkheden naar een Programma van Eisen. Uit de door ASC Sports & Water georganiseerde aanbesteding kwam CSC Sport als beste uit de bus. De uitvoering is eind september gestart en begin november afgerond. Het veld is begin dit jaar feestelijk geopend.

Bij het ontwerp van de veldconstructie is gebruik gemaakt van de bestaande zandondergrond maar is zekerheidshalve wel een drainagesysteem aangebracht. Om te voorkomen dat het SBR infill naar de omgeving migreert, is een verhoogde opsluitband geplaatst en is een aangepast onderhoudsprotocol in gebruik genomen. Blad wordt niet langer van het veld geblazen, maar verzameld en niet meer afgevoerd als groen-, maar als grijsafval.