• darkblurbg
  • darkblurbg

Inrichten logboek

Het inrichten van een digitaal logboek voor de buitensportaccommodaties binnen de gemeente Purmerend.

Het logboek is ingericht op basis van verenigings- en veldgegevens.  Wat betrof vier natuurgras en twee kunstgrasvelden voetbal, één natuurgras honkbal, één natuurgras softbal en drie verharde velden handbal. Specifieke gegevens, zoals een urenregistratie en opgebrachte giften, kunnen in het logboek worden geregisterd. Aan de hand van een standaard invulformulier kunnen deze gegevens worden aangeleverd. Met deze werkwijze wordt het logboek per vereniging op maat worden gemaakt. Er zijn rechten toegewezen per inloggende instantie/persoon die het logboek gaan gebruiken. Om de betrokkenen wegwijs te maken met het logboek is er een introductie op locatie georganiseerd.
Om het logboek per buitensportaccommodatie verder aan te vullen, zijn er documenten toegevoegd aan de bibliotheek. Op deze manier is altijd alles snel en gemakkelijk terug te vinden op één locatie. Er kan hierbij gedacht worden aan:

  • Bestek
  • Plantekeningen
  • Ontwerpgegevens
  • Inspectieverslagen
  • Garantieverklaringen
  • Onderhoudsprotocol
  • Tekening kabels en leidingen