• darkblurbg
  • darkblurbg

Atletiekbanen Hengelo en Leeuwarden in 2018 succesvol opgeleverd

ASC Sports & Water heeft in een goede samenwerking met gemeente, aannemer en atletiekverenigingen de opwaardering van de atletiekaccommodaties FBK te Hengelo en bij atletiekvereniging Lionitas te Leeuwarden in 2018 tot stand gebracht.

De renovatie van een atletiekaccommodatie is complex en kostbaar. De wensen van atletiekverenigingen gaan hierbij vaak verder dan het budget van een gemeente reikt. In de planvoorbereiding is het daarom van belang om gezamenlijke doelstellingen te formuleren en daarbij de uitvoeringsrisico’s goed in beeld te brengen.

In de aanbestedingsfase zijn de risico’s en onzekerheden terdege meegewogen bij de formulering van het uitvoeringsplan en de resultaatsverplichtingen richting aannemer.

Ook in de uitvoeringsfase heeft ASC Sports & Water het proces nauwgezet gevolgd en daarbij het kostenverloop bewaakt. De belanghebbende partijen zijn daarbij voortdurend geïnformeerd om gedragenheid richting het eindbeeld te blijven borgen.

Dit alles heeft geleid tot wederom wedstrijdwaardige atletiekaccommodaties waarbij de gemeenten en verenigingen content zijn met het eindresultaat.