• darkblurbg
  • darkblurbg

PROJECTEN 2017

Planvoorbereiding upgrade half verharding

Inspectie half verharding, opstellen plan van aanpak met technische werkomschrijving en opstellen raming

Gemeente Amsterdam

Kwaliteitsbeoordeling en opstellen meerjaren onderhouds- en investeringsplan
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk en opstellen rapportage

Gemeente Rijssen-Holten

Kwaliteitsbeoordeling en opstellen meerjaren onderhouds- en investeringsplan
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk en opstellen rapportage

Sportbedrijf Amstelveen

Kwaliteitsbeoordeling voetbal kunstgrasvelden
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk en opstellen rapportage

Gemeente Purmerend

Kwaliteitsbeoordeling tennisbanen gravel

Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk en opstellen rapportage

TC Unicum, Leiden

Kwaliteitsbeoordeling voetbal kunstgrasvelden
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk en opstellen rapportage

Sportadvies Amsterdam

Planvoorbereiding honk- en softbal

Inspectie half verharding, opstellen plan van aanpak met technische werkomschrijving

Gemeente Hengelo

Advies infill voetbal kunstgras

Onderzoek en adviseren infill voetbal kunstgras

Gemeente Nissewaard

Planvoorbereiding en aanbesteding aanleg twee kunstgras voetbalvelden

Uitvoeren veldwerk met beoordeling bodemopbouw en waterhuishouding, vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen PvE, opstellen directiebegroting, opstellen Nota van Inlichtingen en gunningsadvies

Gemeente Rijssen-Holten

Planvoorbereiding, aanbesteding en toezicht ombouw hockeyveld kunstgras voetbalvelden

Uitvoeren veldwerk, vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen PvE, opstellen directiebegroting, opstellen Nota van Inlichtingen, gunningsadvies en begeleiding in de uitvoering

Gemeente Hengelo

Kwaliteitsbeoordeling voetbal kunstgrasvelden
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk en opstellen rapportage

Gemeente Katwijk

Toepassing digitaal logboek met jaarlijkse Quick scans
Uitvoeren Quick scans, invoeren gegevens en beheer logboek

Gemeente Purmerend, Spurd

Planvoorbereiding aanleg tennisbaan

Inventariseren, uitvoeren veldwerk opstellen Plan van Aanpak met technische werkomschrijving

Gemeente Winsum

Quick-scan op 47 velden

Inventarisatie, veldinspectie (profielopbouw, bodemstructuur, drainage stabiliteit, grasbestand, hoogte en voedingstoestand) opstellen adviezen

Gemeente De Fryske Marren

Planvoorbereiding en aanbesteding uitbreiding tennisbanen

Uitvoeren veldwerk, vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen PvE, opstellen directiebegroting, opstellen Nota van Inlichtingen en gunningsadvies

Gemeente Amsterdam

Kwaliteitsbeoordeling en opstellen meerjaren onderhouds- en investeringsplan

Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk en opstellen rapportage

Sportcentrum De Kalkwijck, gemeente Midden-Groningen

Onderzoek Wateroverlast hockeyveld

Inventarisatie gegevens, inspectie veldconstructie en waterhuishouding en opstellen adviezen

Gemeente Winsum

Kwaliteitsbeoordeling voetbal kunstgrasveld
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk en opstellen rapportage

Gemeente Leek

Uitwerken herinrichtingsplannen van drietal sportcomplexen te Sneek

Inventariseren beschikbare gegevens, inspectie planlocaties, vervaardigen drie ontwerptekeningen, opstellen directiebegroting en opstellen uitvoeringsplanning

Gemeente Sneek

 

 

PROJECTEN 2016

Rotterdam planvoorbereiding atletiekbaan

In samenwerking met Synarchis is een ontwerp gemaakt voor een nieuw te ontwikkelen atletiekaccommodatie op Varkenoord

Synarchis BV

Kwaliteitsbeoordeling en opstellen MIP/MOP 51 natuurgras sportvelden
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk en opstellen rapportage

Gemeente Leeuwarden

Planvoorbereiding en aanbesteding aanleg kunstgras voetbal/rugby veld en mini-hockeyveld

Uitvoeren veldwerk, inspectie bodemopbouw, hoogtemeting en maatvoering,vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen programma van eisen, opstellen directiebegroting, opstellen Nota van Inlichtingen en gunningsadvies

The British School in The Netherlands, Voorschoten

Planvoorbereiding en aanbesteding aanleg 2 kunstgras voetbalvelden

Veldwerk bodemopbouw en waterhuishouding, vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen programma van eisen, opstellen directiebegroting, opstellen Nota van Inlichtingen, gunningsadvies en directievoering 

Gemeente Tytsjerksteradiel, TRS Consultancy

Opstellen Plan van Aanpak aanleg Cruijff Court
Uitvoeren bureaustudie, voorstel ontwerp constructie en beknopte begroting

Cruyff Foundation

Toepassing digitaal logboek voor beheer 13 natuurgrasvelden

Uitvoeren, invoeren gegevens en beheer logboek

Gemeente Zuidhorn

Kwaliteitsbeoordeling en opstellen meerjaren onderhouds- en investeringsplan 23 sportvelden
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk en opstellen rapportage

Sportcentrum De Kalkwijck

Toepassing digitaal logboek voor beheer 30 sportvelden met jaarlijkse Quick scans
Uitvoeren Quick scans, invoeren gegevens en beheer logboek

Gemeente Purmerend, Spurd

Opstellen renovatieadvies voor natuurgras voetbalveld

Uitvoeren veldwerk, opstellen werkbeschrijving en opstellen renovatieadvies

Gemeente Nissewaard

Opstellen renovatieadvies voor natuurgras voetbalveld

Uitvoeren veldwerk, opstellen werkbeschrijving en opstellen renovatieadvies

Gemeente Hof van Twente

Planvoorbereiding en aanbesteding renovatie kunstgras korfbalveld

Uitvoeren veldwerk, inspectie veldconstructie, situatie- en hoogtemeting, vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen RAW-bestek, opstellen directiebegroting, opstellen Nota van Inlichtingen en gunningsadvies

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw West

Planvoorbereiding en aanbesteding 1 aanleg en 1 renovatie kunstgras voetbalvelden

Veldwerk met beoordeling bodemopbouw en waterhuishouding, vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen PvE, grondbalans, opstellen directiebegroting, opstellen NvI en gunningsadvies

Gemeente Zuidhorn

Toepassing digitaal logboek voor beheer 10 kunstgrasvelden

Uitvoeren, invoeren gegevens en beheer logboek

Gemeente Rheden

Opstellen behoeftebepaling hockey

Uitvoeren inventariseren gegevens en opstellen rapportage

Gemeente Zuidhorn

Planvoorbereiding en begeleiding aanleg kunstgras voetbal- en hockeyvelden te Voorschoten

Veldwerk, milieukundig onderzoek, vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen PvE, opstellen directiebegroting, opstellen NvI, gunningsadvies en toezicht tijdens uitvoering

Gemeente Voorschoten

Planvoorbereiding en aanbesteding renovatie kunstgras voetbalveld

Uitvoeren veldwerk, inspectie veldconstructie, situatie- en hoogtemeting, vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen programma van eisen, opstellen directiebegroting, opstellen Nota van Inlichtingen en gunningsadvies

Gemeente Purmerend

Kwaliteitsbeoordeling, inventarisatie en opstellen meerjaren onderhouds- en investeringsplan 58 sportvelden
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk en opstellen rapportage

Gemeente Nissewaard

Opstellen Plan van Aanpak aanleg kunstgras voetbalveld

Uitvoeren veldwerk met beoordeling bodemopbouw en waterhuishouding, situatie- en hoogtemeting en opstellen rapportage

Maat Sportvelden, Berkel en Rodenrijs

Planvoorbereiding en aanbesteding aanleg kunstgras korfbalveld

Inventariseren gegevens, startbespreking, vervaardigen ontwerptekening en dwarsprofielen, opstellen planning, opstellen programma van eisen, opstellen raming, opstellen Nota van Inlichtingen, gunningsadvies

KV Wageningen, Wageningen

Herinrichting sportarealen sportpark Parkschouwburg

Veldwerk met beoordeling bodemopbouw, PvA opstellen, afstemming bonden, situatie- en hoogtemeting en maatvoering, vervaardigen tekening, AP04 partijkeuring, opstellen bestek, ondersteuning aanbesteding

Gemeente Amsterdam

Planvoorbereiding herinrichting 3 tennisbanen

Uitvoeren veldwerk, situatie- en hoogtemeting, vervaardigen plantekening, opstellen programma van eisen, opstellen directiebegroting, ondersteuning aanbesteding

L.T.C. Festina, Amsterdam

Artikelen Kenniscentrum Sport

ASC Sports & Water is tezamen met M3v Sport gevraagd om op aanvraag artikelen schrijven over buiten- en binnensportaccommodaties en het functioneren van de sportmarkt.

Kenniscentrum Sport

Opstellen onderhoud- en beheerbestek buitensportaccommodaties

Uitvoeren beschrijving onderhoudsmaatregelen RAW-bestek, uitnodigingsbrief, opstellen Nota van Inlichtingen en beoordelen.

Gemeente Zuidhorn, Boot

Opstellen van PvE en beoordeling van sporttechnische aspecten aanleg korfbalvelden

Uitvoeren, beoordelen sporttechnische aspecten, opstellen PvE en beoordelen bestek

Technisch Bureau in de Krimpenerwaard

Planvoorbereiding en aanbesteding aanleg kunstgras voetbalveld

Uitvoeren veldwerk met beoordeling bodemopbouw en waterhuishouding, vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen programma van eisen, opstellen Nota van Inlichtingen, gunningsadvies en directievoering

Gemeente Súdwest-Fryslân

Planvoorbereiding en aanbesteding aanleg kunstgras voetbalveld

Veldwerk met beoordeling bodemopbouw en waterhuishouding, vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen programma van eisen, opstellen directiebegroting, opstellen Nota van Inlichtingen en gunningsadvies

Stichting SESO, Oldebroek

Werkgroep 9 Inrichtingselementen onder auspiciën van NOC*NSF (2014-2016)

ASC Sports & Water heeft voorzitterschap overleg Normcommissie Sportvelden, werkgroep 9 Inrichtingselementen. In deze werkgroep worden inrichtingsmaterialen voor de diverse sporten in overleg met bonden en leveranciers/producenten kwalitatief nader beschreven en genormeerd.

Werkgroep Kwaliteitskeurmerk kunstgras voetbalvelden onder auspiciën van KNVB (2015-2016)

ASC heeft initiatief genomen tot oprichting werkgroep voor een beter onderscheidend vermogen in voetbal kunstgrasvelden. Hierin zal ook een verbetering van het onderhoudsprotocol van voetbal kunstgrasvelden worden opgepakt.

 

PROJECTEN 2015

Grondmechanische analyse en ontwerp 2 natuurgras voetbalvelden en monitoren aangebrachte voorbelastingen
Uitvoeren veldwerk, opstellen ontwerp en adviezen voorbelastingen en monitoren zakbaken

Gemeente Amstelveen-Aalsmeer, Scholman

Planvoorbereiding, aanbesteding en directievoering renovatie natuurgras voetbal

Veldwerk, infiltrometer proeven, uitvoeren 4 wekelijkse inspecties, onderzoeksresultaten en opstellen adviezen

Gemeente Winsum

Kwaliteitsbeoordeling en opstellen ombouwadvies zandkunstgras rood tennisbanen

Veldwerk, onderzoek huidige situatie (hoogtemeting, boringen, analyses, drainage), opstellen werkomschrijving voor de uitvoering

TV Smalhorst Beilen

Planvoorbereiding en directievoering renovatie gravel tennisbanen

Uitvoeren veldwerk, opstellen programma van eisen, opstellen Nota van inlichting, begeleiding bij uitvoering en oplevering

TC Bathmen

Planvoorbereiding en directievoering renovatie natuurgras voetbalveld
Uitvoeren veldwerk, renovatieadvies, aanbesteding en toezicht

Gemeente Kampen

Opstellen van een renovatieplan van twee kunstgrasvelden
Uitvoeren van het veldwerk en opstellen renovatieadvies

Gemeente Harlingen, Arcadis

Planvoorbereiding renovatie kunststof atletiekbaan
Uitvoeren veldwerk, onderzoek atletiekbaan, plan van aanpak en aanbesteding

Gemeente Heerde

Planvoorbereiding renovatie natuurgras voetbalveld
Uitvoeren van het veldwerk en opstellen renovatieadvies

Gemeente Deventer

Planvoorbereiding, aanbesteding en directievoering aanleg 5 kunstgras- en natuurgrasvelden voor voetbal
Uitvoeren inventariseren beschikbare gegevens, uitvoeren terreinonderzoek en bodemopbouw, situatie-, hoogtemeting en maatvoering, vervaardigen ontwerptekeningen, opstellen PvE, opstellen NvI en begeleiding aanbesteding, opstellen directiebegroting

Gemeente Katwijk

Planvoorbereiding en directievoering aanleg kunstgras voetbalveld
Uitvoeren veldwerk, Inspectie veldconstructie, situatie- en hoogtemeting, vervaardigen ontwerptekening, opstellen planning, opstellen programma van eisen, opstellen directiebegroting, opstellen Nota van Inlichtingen en gunningsadvies

Gemeente Enter, SAWE

Toepassing digitaal logboek voor beheer 30 sportvelden met jaarlijkse Quick scans
Uitvoeren Quick scans, invoeren gegevens en beheer logboek

Gemeente Purmerend, Spurd

Opstellen kwaliteitsbeoordeling 8 kunstgras voetbalvelden
Inventarisatie gegevens, behoeftebepaling  inspectie buitensportaccommodaties

Gemeente Kaag en Braassem

Planvoorbereiding, aanbesteding renovatie 2 kunstgrasvelden voor voetbal
Uitvoeren veldwerk, opstellen bestek, begeleiden aanbesteding, begeleiding en toezicht op de uitvoering

Gemeente Oldenzaal

Opstellen onderhoudsbestek 30 grassportvelden met toepassing digitale logboek voor bestek administratie
Uitvoeren veldwerk, opstellen onderhoudsbestek en beheer logboek

Gemeente Hof van Twente

Kwaliteitsbeoordeling en opstellen meerjaren onderhouds- en investeringsplan 25 sportvelden
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk, opstellen rapportage

Gemeente Tubbergen

Uitvoeren van een planvoorbereiding voor herinrichting van honk- en softbalvelden
Uitvoeren terrein- en bodemonderzoek, opstellen plan van aanpak, opstellen begroting

Gemeente Schiedam, Synarchis

Planvoorbereiding renovatie 2 kunstgras hoofdvelden voor voetbal

Uitvoeren veldwerk, locatie-, constructieonderzoek en hoogte- en vlakheidsligging, opstellen sporttechnische en hydrologische analyse, opstellen van een Plan van Aanpak met technische werkomschrijving

Gemeente Bunschoten-Spakenburg

Begeleiding en Advies opstellen van ontwerp en uitvoeringswijze 6 kunstgrasvelden

Uitvoeren veldwerk, inventariseren beschikbare gegevens, terrein- en bodemonderzoek, uitwerken veldgegevens, grondmechanische analyse, opstellen rapportage

Gemeente De Ronde Venen, B.A.S

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en kosten voor aanleg en beheer schoolsportveld

Uitvoeren veldwerk, opstellen verkennend onderzoek, opstellen kostenraming aanleg- en beheer

Hilfertsheem-Beatrix school te Hilversum

Planvoorbereiding en directievoering renovatie atletiekbaan

Veldwerk, situatie- en hoogtemeting, opstellen PvE en NvI, begeleiding bij uitvoering
Gemeente Kampen

Kwaliteitsbeoordeling en opstellen meerjaren onderhouds- en investeringsplan  30 sportvelden
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk, opstellen rapportage

Gemeente Woerden

Intermediair bij wateroverlast kunstgras voetbalveld te Buitenpost

Uitvoeren veldwerk en opstellen geohydrologische analyse

Bouma Sport & Groen

Planvoorbereiding 7x kunstgras en natuurgras sportvelden te Amsterdam Oost en Nieuw West

Uitvoeren veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen, grondmechanische analyses, ontwerp veldconstructies sportvelden, opstellen programma van eisen en aanbesteding

Gemeente Amsterdam

 

 

PROJECTEN 2014

Planvoorbereiding 2x natuurgras en 7x kunstgras sportvelden te Amsterdam Oost

Uitvoeren veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen, grondmechanische analyses, ontwerp veldconstructies sportvelden, opstellen programma van eisen, aanbesteding en toezicht

Stadsdeel Oost Amsterdam

Planvoorbereiding 2x kunstgras sportvelden te Amsterdam Nieuw West

Uitvoeren veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen, grondmechanische analyses, ontwerp veldconstructies sportvelden, opstellen programma van eisen en aanbesteding

Stadsdeel Oost Amsterdam

Opstellen bestek onderhoud 30 sportvelden en verzorgen aanbesteding
Uitvoeren veldwerk, opstellen bestek

Gemeente Hof van Twente

Geotechnische en sporttechnische analyse Corpus den Hoorn FC Groningen
 
Bureaustudie, adviesrapportage en bespreking

Gemeente Groningen

Opstellen renovatieplan en begeleiden ombouw hockey zandkunstgrasveld naar waterveld

Uitvoeren veldwerk, hoogtemeting, opstellen renovatieplan, opstellen kostenraming

Gemeente Oldenzaal

Uitvoeren behoefteonderzoek, opstellen MOP/MIP

Veldwerk, inventariseren gegevens, opstellen meerjaren onderhouds- en investeringsplan 

Gemeente Uithoorn

Planvoorbereiding MFC met ontwerp tennisbanen en korfbalvelden

Projectvoorbereiding, Interpretatie en presentatie onderzoeksresultaten en hydrologische en sporttechnische analyse, coördinatie samenstellen plantekening, opstellen technische werkomschrijving

Gemeente Renkum, Buro Poelmans Reesink

Planvoorbereiding kunstgras voetbalveld en zes kunstgras tennisbanen

Veldwerk, inspectie veldconstructies, situatie- en hoogtemeting, vervaardigen van ontwerptekeningen en obstakelkaart, opstellen PvE. Opstellen directiebegroting en NvI

Gemeente Wierden, SAWE

Uitvoeren behoefteonderzoek en opstellen MOP/MIP

Uitvoeren veldwerk, inventariseren gegevens, opstellen meerjaren onderhouds- en investeringsplan 

Gemeente Oosterhout

Kwaliteitsbeoordeling en opstellen renovatie- en ombouwadvies zes tennisbanen zandkunstgras rood

Uitvoeren hoogtemeting, boringen, analyses, opstellen renovatie- en ombouwadvies

Tennisclub Smalhorst Beilen

Schouwen buitensportaccommodaties, uitvoeren planvoorbereidingen voetbal en softbal, aanbesteding en directievoering

Uitvoeren veldwerk, schouwen, opstellen renovatieadvies, vervaardingen ontwerptekeningen en dwarsprofielen, opstellen Programma van Eisen, beoordeling inschrijving en gunningadvies en toezicht bij uitvoering

Gemeente Dronten

Planvoorbereiding en aanbesteding 3 kunstgrasvelden voor voetbal en rugby

Uitvoeren terreinonderzoek en bodemopbouw, situatie- en hoogtemetingen en vervaardigen obstakelkaarten, vervaardigen ontwerptekeningen en dwarsprofielen, opstellen raming, opstellen PvA, opstellen RAW bestek en aanbesteding

Gemeente Purmerend

Opstellen van een Programma van Eisen met technische werkomschrijving voor de renovatie van drie tennisbanen

Uitvoeren veldwerk, inventariseren, vervaardingen plantekening, opstellen directiebegroting, opstellen Programma van Eisen 

Tennisvereniging T.C. Monnickendam, KIWA ISA Sport

Planvoorbereiding, aanbesteding en directievoering aanleg en renovatie 9 kunstgrasvelden voor voetbal en hockey

Terrein- en bodemonderzoek en inmeten planlocaties, ontwerp veldconstructies, plan van aanpak, directieraming, toezicht bij uitvoering

Gemeente Amsterdam

Implementeren digitaal onderhoudslogboek sportvelden te Purmerend

Uitvoeren veldwerk, invoeren gegevens, beheer logboek

Gemeente Purmerend

Herinrichting sportpark OVC, beoordeling plannen aanleg kunstgras voetbalveld

Uitvoeren veldwerk, behoeftebepaling, rapportage

Gemeente Renkum

Opstellen onderhoudsbestek grassportvelden

Uitvoeren veldwerk, opstellen RAW- onderhoudsbestek, begeleiding van aanbesteding

Gemeente Wierden-Enter, SAWE

Opwaardering honk- en softbalaccommodatie

Uitvoeren bureaustudie, grondmechanische analyse en opstellen adviesrapportage 

Gemeente Alphen aan den Rijn, B.A.S.

Planvoorbereiding, aanbesteding en begeleiding aanleg twee kunstgrasvelden in Bergambacht en Ammerstol
Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk, opstellen programma van eisen, aanbesteding en toezicht op uitvoering

Gemeente Bergambacht

Kwaliteitsbeoordeling en opstellen renovatie- en ombouwadvies zes tennisbanen zandkunstgras rood

Inventariseren gegevens, uitvoeren veldwerk, opstellen programma van eisen, aanbesteding en toezicht op uitvoering

Gemeente Zuidhorn

Planvoorbereiding en directievoering renovatie twee natuurgras voetbalvelden

Uitvoeren veldwerk, opstellen programma van eisen, aanbesteding en toezicht op uitvoering

Gemeente Aa en Hunze

 

 

PROJECTEN 2013

Planvoorbereiding 2x tennisbanen, 2x natuurgras en 6x kunstgras sportvelden te Amsterdam Zuid

Veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen, grondmechanische analyses, ontwerp veldconstructies sportvelden, opstellen PvE, aanbesteding en directievoering

Stadsdeel Zuid Amsterdam en KIWA ISA Sport

Planvoorbereiding 4 natuurgrasvelden  en beoordeling onderhoudsprotocol kunstgras voetbalvelden te Dronten

Veldwerk, ontwerp veldconstructies sportvelden, opstellen programma van eisen en opstellen onderhoudsprotocol kunstgras voetbalvelden

Gemeente Dronten

Planvoorbereiding renovatie 5 gravel tennisbanen GLTC te Hilversum

Uitvoeren veldwerk, grondmechanische analyse en opstellen programma van eisen

Tennisvereniging GLTC Het Spiegel en KIWA ISA Sport

Planvoorbereiding 2x handbalveld en 1x kunstgras voetbalveld

Veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen, ontwerp constructies en Pv

Gemeente Bunschoten-Spakenburg, BOOT

Planvoorbereiding bezoding middenterrein Olympisch Stadion te Amsterdam Zuid

Uitvoeren veldwerk, laboratoriumanalyse en opstellen technische werkomschrijving bezoding

Stichting Exploitatie Stadion Amsterdam

Planvoorbereiding polsstokspring en 2x kunstgrasveld te Linschoten

Veldwerk, grondmechanische analyses, ontwerp constructies en opstellen programma’s van eisen

BAS en Scholman

Planvoorbereiding 1x natuurgras en 6x kunstgrasveld te Katwijk 

Uitvoeren veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen, ontwerp veldconstructies, opstellen programma van eisen, inclusief behoeftebepaling en directievoering tijdens de realisatie

Gemeente Katwijk

Planvoorbereiding renovatie 9 gravel tennisbanen te Diemen (2013-2014)

Uitvoeren veldwerk, samenstellen ontwerptekening, grondmechanische analyse, ontwerp baanconstructies,  opstellen programma van eisen en directievoering

Tennisvereniging ATVD en KIWA ISA Sport

Planvoorbereiding schaats-skeelerbaan te Wierden (2012-2013)

Uitvoeren veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen, ontwerp constructies, opstellen programma van eisen, aanbesteding en directievoering tijdens de realisatie

Gemeente Wierden en SAWE en SSW

 

PROJECTEN 2012

Planvoorbereiding 7 sportvelden te Amsterdam Nieuw West

Opstellen Programma van Eisen honk- en softbalveld, 3x hockeyveld en 3x voetbalveld en aanbesteding

Stadsdeel Nieuw West Amsterdam

Planvoorbereiding 10 kunstgrasvelden te Amersfoort

Veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen en ontwerp veldconstructies kunstgras voetbalvelden

SRO Amersfoort

Planvoorbereiding natuurgras rugbyveld en kunstgras voetbalveld te Almere

Veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen, grondmechanische analyse, ontwerp veldconstructies sportvelden en PvE

Gemeente Almere

Planvoorbereiding atletiekaccommodatie te Aalten

Verzorgen ontwerp, aanbesteding en toezicht bij aanleg 4 laans rondbaan, technische nummers en omgevingsfactoren

Gemeente Aalten

Kwaliteitsbeoordeling kunstgrasvelden te Purmerend

Opstellen kwaliteitsbeoordeling t.b.v. afschrijving en levensduur kunstgrasvelden te Purmerend

Stichting Spurd

Opstellen bemestingsprotocol 200 grassportvelden gemeente Rotterdam

Analyseren diversiteit bemestingsgiften en opstellen bemestingsprotocol

Gemeente Rotterdam

Planvoorbereiding 1x natuurgras en 3x kunstgrasveld te Katwijk 

Uitvoeren veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen, ontwerp veldconstructies, opstellen programma van eisen, inclusief behoeftebepaling en directievoering tijdens de realisatie

Gemeente Katwijk

 

Planvoorbereiding 1x natuurgras en 2x kunstgrasveld en tennisbanen te Wierden

Uitvoeren veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen, ontwerp veldconstructies, opstellen programma van eisen en directievoering tijdens de realisatie

Gemeente Wierden en SAWE en SSW

Planvoorbereiding 4 natuurgras voetbalvelden te Gasselte

Uitvoeren veldwerk, laboratoriumanalyses toplagen, opstellen programma van eisen, aanbesteding en directievoering

Gemeente Aa en Hunze

Planvoorbereiding handbalveld, atletiekaccommodatie honk- en softbalvelden

Veldwerk, samenstellen ontwerptekeningen, ontwerp constructies en opstellen PvE

Stichting Spurd, Purmerend

 

PROJECTEN 2011

Nieuwaanleg sportpark Meijerink

Verzorgen ontwerp en toezicht bij aanleg 6 natuurgras en 1 kunstgras voetbalvelden

Gemeente Zutphen 2010-2011

Planvoorbereiding natuurgras- en kunstgrasvelden te Amsterdam

Opstellen van een bestek voor 2 hockeyvelden, 1 honk- en softbalveld en 3 beachvolleybalvelden

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost

Ombouw 4 tennisbanen te Kamerik

LTC Kamerik

Opstellen rapportage planvoorbereiding voor renovatie tennisbanen

Ombouw kunstgras voetbalveld Woubrugge

Planvoorbereiding en directievoering ombouw kunstgras voetbalveld

Gemeente Kaag & Braassem

Kwaliteitsbeoordeling kunstgrasvelden te Purmerend

Opstellen kwaliteitsbeoordeling t.b.v. afschrijving en levensduur kunstgrasvelden

Stichting Spurd

Schouw natuurgras sportvelden te Dronten

Opstellen schouwrapportage waarbij sportconstructies, beplanting en inrichtingsmaterialen zijn beoordeeld

Gemeente Dronten

Ombouw 3 tennisbanen te Leeuwarden

Planvoorbereiding, aanbesteding en toezicht bij renovatie tennisbanen

LTC ‘t Nijlân

Renovatie 2 tennisbanen te Gieterveen

Opstellen Programma van Eisen renovatie tennisbanen TCG

Bouma Sport & Groen

Behoeftebepaling 3 voetbalverenigingen te Culemborg

Opstellen behoeftebepaling en waardeoordeel 3 voetbalverenigingen

Gemeente Culemborg

Renovatieadvies voetbalveld te Hengelo

Opstellen Programma van Eisen t.b.v. renovatie voetbalveld

Gemeente Hengelo

Renovatie 7 kunstgrasvelden te Almere 2010-2011

PvE en aanbesteding van de renovatie van vijf kunstgras voetbalvelden voor de breedtesport, één hockeyveld en het stadionveld van Almere City. Het onderhoud voor de komende 10 jaar is ook onderdeel van het werk. Gunningprocedure op basis van Gunnen op Waarde

Gemeente Almere

Gemeente Brielle 2009-2011

Verzorgen planvoorbereiding, aanbesteding en toezicht bij aanleg 3 kunstgras en 3 natuurgras voetbalvelden, tennisbanen en atletiekbaan

Nieuwaanleg sportpark Geuzenpark, BOOT

Sportpark Bijlmerpark  2009-2011

Planvoorbereiding, bouwrijp maken, aanbesteding en toezicht bij 3 kunstgras voetbalvelden en atletiekaccommodatie en ondersteuning bij voorbelastingen, grondverzet en planning

Stadsdeel Zuid Oost Amsterdam

Nulmeting 34 buitensportaccommodaties Haarlem 2010-2011

Kwaliteitsbeoordeling met opstellen onderhoudsadviezen met financieel kader en opname in gemeentelijke database

Gemeente Haarlem

vbv De Graafschap  2008-2011

Aansturen onderhoud als Fieldmanager

Stadion De Vijverberg en sportpark De Bezelhorst

FC Twente ’65   2009-2011

Aansturen onderhoud als Fieldmanager

Stadion De Grolsch Veste

Ombouw 3 kunstgras voetbalvelden te Katwijk  2010-2011

Opstellen programma van eisen 3 kunstgrasvelden bij 3 verenigingen binnen gemeente Katwijk, inclusief behoeftebepaling en directievoering tijdens de realisatie

Gemeente Katwijk