• darkblurbg
  • darkblurbg

Ontwerp ontwateringssystemen-op sportdaken

Gepubliceerd op: 30-01-2018

De ontwatering op sportdaken van traditionele en dunne constructies toetsen aan de norm van NOC*NSF.

De ruimte in steden voor buitensportaccommodaties neemt steeds verder af. Andere oplossingen zijn hierdoor gewenst. Naast bijvoorbeeld verticaal groen en daktuinen zijn inmiddels de eerste sportvelden bovenop gebouwen gerealiseerd.

ASC is hierbij betrokken geweest voor een Amsterdamse projectlocatie. Daarbij zijn ook dakprojecten in Nijmegen en Utrecht bestudeerd. Het ontwerp van de ontwatering van dergelijke veldconstructies is een uitdaging vanwege verregaande gewichts- en laagdikterestricties. Simulaties met in Nederland toegepaste modelleringssoftware bleken geen betrouwbare resultaten op te leveren.

Julian (student hydrologie van de Hogeschool Van Hall Larenstein) heeft voor zijn technische scriptie onderzocht welke modelleringssoftware wel bruikbaar is voor het simuleren van de ontwatering in traditionele velden met drainagebuizen en van bijzondere constructies op gebouwen met bijvoorbeeld drainagematten.

Gebleken is dat het pakket SWMM hiervoor geschikt is. Met pakketten als InfoWorks en Sobek bleek deze simulatie onvoldoende mogelijk. SWMM is een hydrologisch modulatiepakket dat internationaal wordt gebruikt voor het berekenen van de infiltratie van neerslag in daktuinen en de ontwatering van daktuinen.

Met het SWMM-model kan ASC Sports & Water het ontwateringssysteem van traditionele en bijzondere veldconstructies nu toetsen aan de norm van NOC*NSF. Hiermee kan vroegtijdig de juiste ontwerpkeuze worden gemaakt en wordt de kans op falen en overdimensionering sterk verkleind.