• darkblurbg
  • darkblurbg

Beheerplan voor Midden-Groningen

Gepubliceerd op: 03-10-2018

Door fusie samen

Een goed beheer van buitensportaccommodaties is op velerlei wijzen mogelijk. Als door bijvoorbeeld een herindeling meerdere gemeenten samen worden gevoegd, dan moet uiteenlopend beheer op elkaar worden afgestemd. Hiertoe heeft ASC voor de fusiegemeente Midden-Groningen een beheerplan geschreven.

De velden zijn middels een veldbezoek beoordeeld. Door profielboringen is de opbouw van de toplagen beoordeeld. Op meerdere velden zijn daarbij verbeter maatregelen voor de speelzekerheid geadviseerd. Daarnaast zijn maatregelen beschreven ter herstel van ingesloten laagten en terpvorming in doelmonden.

Het doel was om in nauwe samenspraak met de gemeente alle velden op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen of te handhaven. De kosten voor het regulier en periodiek onderhoud en renovaties alsmede voor de herstelwerkzaamheden zijn tot slot inzichtelijk gemaakt voor het doen van tijdige reserveringen.

DSC_0357.JPG
DSC_0395.JPG
DSC_0265.JPG