Geohydrologische ondersteuning voor het afzinken van een prefab kelder in de Herestraat 44 te Groningen en monitoring van grondwaterstanden voorafgaand en tijdens de bemaling

 
Project:

Geohydrologische ondersteuning voor het afzinken van een prefab kelder in de Herestraat 44 te Groningen en monitoring van grondwaterstanden voorafgaand en tijdens de bemaling

Opdracht:

W2N Engineers en UC Architects

Uitvoering:

2016-2017

 

ASC Sports & Water is door het bouwteam (architect, constructeur, aannemer en kelderspecialist)gevraagd ondersteuning te leveren voor het plaatsen van een prefab afzinkkelder in een kwetsbare omgeving.

De geleverde ondersteuning bestond uit het analyseren van de bodemkundige en geohydrologische gesteldheid van de bodem en het opstellen van adviezen voor het bemalingsontwerp en de grondwatermonitoring voorafgaand aan en tijdens de bemaling. Hierbij is ook een risico analyse opgesteld met te nemen maatregelen in geval van ongewenste toestroming van grondwater, danwel ongewenste zakking van omstaande opstallen.

Tijdens het bodemonderzoek zijn diverse peilbuizen met divers geplaatst op en rondom de planlocatie. De resultaten van de grondwatermonitoring worden mede gebruikt om ook ontwikkelingen tijdens de bouwfase zo goed mogelijk te kunnen beoordelen.

De prefab afzinkkelder aan de Herestraat 44 zal in voorjaar/zomer 2017 worden geplaatst.

Groningen - Project detail
Groningen - Project detail