Kansenanalyse toepassing van ondiepe infiltratie van hemelwater in de bodem in het stedelijk gebied van Doetinchem, Gaanderen en Wehl

 
Project:

Kansenanalyse toepassing van ondiepe infiltratie van hemelwater in de bodem in het stedelijk gebied van Doetinchem, Gaanderen en Wehl

Opdracht:

gemeente Doetinchem

Uitvoering:

2016

 

In opdracht van de gemeente Doetinchem is voor het stedelijk gebied van de stad Doetinchem en de woonkernen Gaanderen en Wehl een kansenanalyse uitgevoerd voor het infiltreren van hemelwater in de ondiepe bodem. De kansenkaarten worden gebruikt in de voorbereidingsfase van rioleringsprojecten om te bepalen op welke wijze de afkoppeling van hemelwater invulling kan krijgen en welke risico´s en voorzorgsmaatregelen daarbij aan de orde zijn.

In deze analyse is op basis van bodemkundige en geohydrologische parameters een onderverdeling gemaakt in de mate van geschiktheid van de bodem en vertaald naar een gebiedsdekkende kansenkaart. Ook de verbreiding van kelders en kruipruimten is daarin opgenomen. De analyse is uitgevoerd met meetgegevens van de gemeente Doetinchem en de kaarten zijn verwerkt in QGIS. De kaarten zijn mede getoetst aan langjarige peilbuisgegevens van de gemeente, aan uitkomsten van geotechnische en geohydrologische onderzoeken en aan de Bodemkaart van Nederland.

Doetinchem - Project detail
Doetinchem - Project detail
Doetinchem - Project detail