Aanleg 2 kunstgras hockeyvelden, buitensportaccommodaties handbal, korfbal en jeu de boules

 
Project:

In opdracht van de gemeente Schouwen-Duivenland en in samenwerking met Synarchis is een planvoorbereiding gedaan voor de realisatie van sportcomplex Lange Blokweg te Zierikzee.

Opdracht:

Gemeente Schouwen-Duivenland - Zierikzee

Uitvoering:

2013, 2014

Zierikzee - Project detail
 

Het betreft de aanleg van twee kunstgras hockeyvelden en buitensportaccommodaties voor handbal, korfbal en jeu de boules. Hiertoe is door ASC Sports & Water een programma van eisen opgesteld en zijn ontwerptekeningen samengesteld. Tevens zijn een sondeer- en booronderzoek en een AP04 onderzoek uitgevoerd ter beoordeling van de benodigde maatregelen bij de aanleg van de velden, ontsluitingen en parkeervoorzieningen.
Een grondmechanische en hydrologische analyse is opgesteld voor het borgen van een duurzame hoogte- en vlakheidsligging van de velden en een zorgvuldige uitvoeringswijze in verband met de kwetsbare bodemopbouw. Voorafgaande aan de aanleg van de velden is een voorbelasting van de bodem uitgevoerd. Een ontwateringsplan is opgesteld voor het handhaven van een voldoende ontwateringsniveau zowel gedurende de bouwfase alswel in de gebruiksfase. Passende veldconstructies zijn ontworpen op basis van de normen van NOC*NSF en er is een grondbalans opgesteld.
Daarbij is een begroting opgesteld om de financiële haalbaarheid van het plan te beoordelen.

In nauw overleg met Synarchis en de gemeente zijn gunningscriteria en de wijze van aanbesteden vast gesteld.

De uitvoering is nog gaande en hierbij wordt door ASC Sports & Water directie gevoerd op de aanleg van de buitensportaccommodaties en buitenruimte.

Zierikzee - Project detail
Zierikzee - Project detail
Zierikzee - Project detail
Zierikzee - Project detail