Planvoorbereiding en aanbesteding aanleg kunstgras voetveld Oldenbroek

 
Project:

Planvoorbereiding en aanbesteding aanleg kunstgras voetveld te Oldenbroek

Opdracht:

Stichting SESO

Uitvoering:

2016

 

De start van dit project begon met een terreininspectie waarbij gekeken is naar de bodemopbouw, waterhuishouding en hoogteligging. Daarnaast is gekeken naar de inpassing van het kunstgrasveld omdat deze ten opzichte van het bestaande natuurgrasveld vergroot is. Vanuit de terreininspectie zijn verdere wensen en eisen met betrekking tot de inrichting op en rondom het veld en de kunstgrasmat besproken.

Middels het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) zijn de wensen en eisen tezamen met de normen van NOC*NSF en de KNVB vertaalt naar passende maatregelen. Daarbij is er een opbreek- en aanlegtekening vervaardigd. Tijdens de uitvoering is er toezicht gehouden waarbij onder meer de planning, meer- en minderwerk en bouwvergaderingen zijn verzorgd.

SESO en OWIOS zijn uitermate trots op het ontstane eindbeeld. De samenwerking gedurende de planvoorbereiding en uitvoering van het project was daarbij plezierig en constructief.

Oldenbroek - Project detail
Oldenbroek - Project detail
Oldenbroek - Project detail