Het inrichten van een digitaal logboek op de buitensportaccommodaties binnen de gemeente Purmerend

 
Project:

Het inrichten van een digitaal logboek op de buitensportaccommodaties.

Opdracht:

Stichting Spurd

Uitvoering:

2015

Purmerend - Digitaal Logboek
 

Het invoeren van het logboek is ingericht op basis van de huidige velden- en verenigingsgegevens. Wat betreft de velden was het volgende aanwezig, vier natuurgras en twee kunstgrasvelden voetbal, één natuurgras honkbal, één natuurgras softbal en drie verharde velden handbal. In overleg met opdrachtgever kunnen specifieke veldgegevens worden toegevoegd, of in dit geval urenregistratie en gebruikte hoeveelheden. Aan de hand van een standaard invulformulier kunnen deze gegevens worden aangeleverd. Met deze werkwijze wordt het logboek per vereniging op maat worden gemaakt. Er zijn rechten toegewezen per inloggende instantie/persoon die het logboek gaan gebruiken. Om de betrokkenen wegwijs te maken met het logboek is er een introductie op locatie georganiseerd.
Om het logboek per buitensportaccommodatie verder aan te vullen, zijn er documenten toegevoegd aan de bibliotheek. Op deze manier is altijd alles snel en gemakkelijk terug te vinden op één locatie. Er kan hierbij gedacht worden aan:

  • Bestek
  • Plantekeningen
  • Ontwerpgegevens
  • Inspectieverslagen
  • Garantieverklaringen
  • Onderhoudsprotocol
  • Tekening kabels en leidingen
Purmerend - Digitaal Logboek
Purmerend - Digitaal Logboek