Planvoorbereiding en directievoering voor een kunstgras rugbyveld

 
Project:

Planvoorbereiding en directievoering voor een kunstgras rugbyveld

Opdracht:

Gemeente Purmerend

Uitvoering:

2015

Purmerend - Project detail rugbyveld
 

De aftrap van het project was een terreinonderzoek, waarbij het bodemprofiel, waterhuishouding, hoogteligging en een AP04 onderzoek is onderzocht. Vervolgens zijn de beschikbare gegevens en wensen met betrekking tot de kunstgrasmat en inrichtingselementen besproken. Hieruit is de basis van het Programma van Eisen (PvE) gecreëerd. Bij het PvE was de normstellingen van NOC*NSF en regelgeving van de Nederlandse Rugby Bond leidend. Tijdens de aanleg is er toezicht gehouden op een juist verloop van de uitvoering en de planning, meer- en minderwerk, bouwvergaderingen leiden en verzorging termijnfacturen.

Purmerend - Project detail
Purmerend - Project detail
Purmerend - Project detail
Purmerend - Project detail
Purmerend - Project detail
Purmerend - Project detail
Purmerend - Project detail