Planvoorbereiding, aanbesteding en directievoering 7 sportvelden

 
Project:

In opdracht van stadsdeel zuid van de gemeente Amsterdam en KIWA ISA Sport is een planvoorbereiding gedaan voor de opwaardering van 7 velden op sportpark Het Loopveld aan de Aanloop te Amstelveen.

Opdracht:

Stadsdeel Zuid gemeente Amsterdam

Uitvoering:

2013

Amstelveen - Project detail
 

Hiertoe is door ASC Sports & Water een programma van eisen opgesteld voor de aanleg van twee hockey semi watervelden en van één zandkunstgras veld, de renovatie/ombouw van drie bestaande kunstgrasvelden en de renovatie van twee natuurgras velden.Door ASC Sports & Water zijn plantekening samengesteld voor een juiste inpassing in de bestaande omgeving. Tevens zijn een sondeer- en booronderzoek en een AP04 onderzoek uitgevoerd ter beoordeling van de benodigde maatregelen bij de herinrichting van de betreffende velden en het mogelijke hergebruik van bestaande constructielagen.
Een grondmechanische en hydrologische analyse zijn opgesteld voor het borgen van een duurzame hoogte- en vlakheidsligging van de velden en een zorgvuldige uitvoeringswijze in verband met de kwetsbare bodemopbouw. Op basis van deze analyses zijn passende veldconstructies ontworpen en is een grondbalans opgesteld.

Daarbij is een begroting opgesteld om de financiële haalbaarheid van het plan te beoordelen.

In nauw overleg met de gemeente zijn gunningscriteria en wijze van aanbesteden vast gesteld. Tijdens de uitvoering is door ASC Sports & Water directie gevoerd. In een plezierige samenwerking met aannemer, hockeyverenigingen en de gemeente is het werk succesvol uitgevoerd.

Amstelveen - Project detail
Amstelveen - Project detail
Amstelveen - Project detail
Amstelveen - Project detail
Amstelveen - Project detail
Amstelveen - Project detail