Logboek van ASC Sports & Water online

De afgelopen jaren is een forse toename in gebruik van het digitale logboek zichtbaar bij gemeenten, sportbedrijven en onderhoudsaannemers. Door tijdens het inpassen van het logboek in organisaties actief mee te blijven denken met de gebruikers zijn er ondertussen veel nieuwe functies ontwikkeld.

Wilt u het logboek en de nieuwe functies ook ontdekken? Neem dan contact op met Sep Heldens of Marten van Sluis. Zij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van het logboek voor uw organisatie.

Door ASC Sports & Water is een digitaal logboek ontwikkeld voor het registreren van het onderhoud en beheer van alle buitensportaccommodaties. Alle participanten bij het beheer hebben gericht toegang tot het logboek. Voor de maaimachinist zijn werkzaamheden uiterst doelmatig en eenvoudig te registeren in het logboek. Jaaroverzichten volgen met een simpele druk op de knop.

Voordelen van het logboek

  • Inzicht in participanten, acties, fte en kosten
  • Efficiënt werken met de juiste informatie, altijd en overal
  • Afleiden trends, besparingen en reserveringen
  • Op maat en eenvoudige bediening
  • Voor alle belanghebbenden gericht toegankelijk
  • Archiveren ontwerp-, gebruiks-, keurings-, inspectie-, en onderhoudsgegevens
  • Borgen en gestrand doen garantieverklaringen leveranciers
  • Borgen kwaliteit velden en besteding budgetten bij privatisering verenigingen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Logboek? Neemt contact op met Sep Heldens via het contactformulier. Hij vertelt u graag meer over het gebruik van het Logboek en kan een introductie verzorgen met een demo versie in de door u gewenste toepassing geënt op uw organisatie.

Inloggen

Bent u al bekend met het Logboek, klik dan hier om in te loggen.

Logboek Invulscherm

Logboek Jaaroverzicht

Logboek detail overzicht