Presentatie "Ons bedrijf" in VVA-magazine van april 2009

 
Foto Publicatie Ons Bedrijf in VVA magazine

Wat hebben kunstgras en jeugdwerk met elkaar gemeen? In het eerste opzicht niets, maar Martin Heemskerk en Piet Kranendonk van ASC Sports & Water uit Velp kunnen die connectie wel leggen. Ze zijn specialisten in het geven van advies over sportcomplexen. En de trend van de laatste jaren is het aanleggen van multifunctionele sportparken met kunstgras in de stad. De parken zijn een succes om jongeren van de straat te houden.

Ze hebben beiden een behoorlijke ervaring in het aanleggen van sportvelden. Piet Kranendonk is de hydroloog en Martin Heemskerk de cultuurtechnieker die weet hoe goed gras groeit. Ze zijn beiden afkomstig van Larenstein en hebben samen het onafhankelijke adviesbureau ASC Sports & Water dat ze met veel passie en enthousiasme besturen. Ze zijn naar hun zeggen een van de weinige sportadviesbureaus die alleen advies geven en niet uitvoeren. Hun laatste succes is de adviseursrol voor veld- en grasbeheer van voetbalclub FC Twente. Ook de Graafschap behoort tot hun klantenkring. "Wij leveren onafhankelijk advies aan de sportmarkt voor gemeenten en andere gebruikers", zegt Piet Kranendonk, die met Martin Heemskerk eerder bij ISA Sports al acht jaar samenwerkte. Twee jaar geleden bundelden ze hun krachten. "We hebben geen enkel ander belang dan het geven van een goed advies. We richten sportparken in met het oog op duurzaamheid, exploitabel zijn en rekening houdend met de wensen van de gebruikers."

Ze worden gevraagd door gemeenten en particuliere gebruikers om advies te geven over renovatie, beheer, verplaatsingen en samenvoeging van sportparken. " De gemeente heeft in veel gevallen onafhankelijk advies nodig bij herinrichting en renovatie", vertelt Martin Heemskerk verder. "Wij kijken altijd eerst naar de reden waarom een park niet meer voldoet. Is het veldgebruik te hoog of de conditie van de velden slecht. Wordt het veld overbespeeld? We zoeken daarbij ook steeds naar een verhoging van de capaciteit van het sportpark. In de laatste jaren zie je dat in nieuwe gemeentekernen de sportparken worden samengebundeld. Ook zie je dat de sportparken uit de kernen worden gehaald en naar de randen worden verplaatst. We helpen dan gemeenten en gebruikers als een soort intermediairs hoe de verschillen in wensen en culturen kunnen harmoniseren in de sportparken. "

Ze kennen de markt en na 15 jaar in sportvelden weten ze wat mogelijk is. Heemskerk: "Je weet wat cruciaal is om een project succesvol te maken. We kennen de markt en de markt kent ons. Bij FC-Twente voeren we de controle uit op het beheer. We kijken of de aannemer het goed doet of het stadionveld niet overbespeeld wordt en voor de komende vijf jaar stellen we een beleidsplan op." Het beheer van een veld is altijd een afweging tussen beschikbare budgetten, wensen van de voetballer en cultuurtechnische maatregelen. "Wat goed voor de voetballer is, is niet goed voor het gras. De voetballer wil kort vochtig gras, maar dat beheer werkt verkeerde grassen in de hand. Door de ondiepe beworteling is het gras ook niet meer sterk. Je ziet vaak dat het hoofdveld met minder gebruik en veel "zorg" een slechtere grasmat heeft dan het naastliggende intensief bespeelde bijveld. Verwennerij degenereert een grassportveld, hetgeen een discussiepunt met iedere voetbalvereniging zal blijven."

Om overbespeling en de ondercapaciteit van het grassportveld te voorkomen, kan men overgaan op kunstgras. De ontwikkeling in kunstgras is de laatste jaren snel gegaan. Op kunstgras kan men nu onbeperkt spelen, waardoor de speelcapaciteit van het veld verhoogd wordt en men niet meer velden hoeft aan te leggen. Een kunstgrasmat vervangt twee natuurlijke grasmatten. Kunstgras is wel veel duurder dan natuurgras en alleen als een park niet kan worden uitbereid, is dit rendabel. Kranendonk: "In Amsterdam zijn we bij het Olympiaplein betrokken om een multifunctioneel sportcomplex in te richten. In dit park zijn nu verschillende disciplines te accommoderen. Het moest hufterproof, duurzaam en exploitabel zijn. Dat was een leuke puzzel en dit soort parken zijn echt de toekomst. Er is een enorme behoefte om wijken leefbaar te houden zodat een gettovorming wordt voorkomen. Ook scholen maken gebruik van het multifunctionele sportcomplex en er is een buitenschoolse opvang. Op deze sportcomplexen is er altijd wat te doen, want een kunstgrasveld is het hele jaar door bespeelbaar. Dit komt de levensvatbaarheid en het bestaansrecht van de sportvereniging ten goede". "Eigenlijk zijn wij een soort verkapte jeugdwerkers geworden. En het gaat zo goed dat we nog een cultuurtechnische 'jeugdwerker' voor ons bedrijf zoeken", zegt Heemskerk.